Inden for vores virksomhed har vi en virksomhed, der kan indeholde arbejdsmiljørisici. Selvfølgelig skal virksomheden og medarbejderne følge love, regler og normer, som samfundet sætter for virksomheden. Vi er også opmærksomme på, at vi skal overvåge arbejdsmiljøet, så der ikke opstår nye risici, og at arbejdsmiljøet er mere end blot fraværet af risici. At trives og udvikle sig i deres arbejde og at arbejde på sikre arbejdspladser er vigtigt for os, da det skaber tryghed i det daglige arbejde. En åben holdning og diskussioner med alle medarbejdere er vigtigt for os for at give medarbejderne mulighed for at udvikle sig i deres arbejde. Hver medarbejder skal i det daglige arbejde udvise personligt ansvar for sundhed og miljø.

Det er op til enhver, ikke blot at følge regler, instruktioner og rutiner, men også at være opmærksom på og straks rapportere eventuelle risici og trusler mod et godt arbejdsmiljø og mod miljøet. Inden f.eks. beslutninger om nye investeringer eller ændringer i virksomheden, skal arbejdsmiljøforhold drøftes, risici undersøges og konsekvenser vurderes i samarbejde med medarbejderne. Der skal derefter træffes foranstaltninger for at forhindre uønskede virkninger og minimere risici så vidt muligt.

Miljø- og kvalitetspolitik

For at arbejde bæredygtigt og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til miljø og kvalitet, arbejder vi ud fra bestemte regler og rutiner for at sikre, at kvaliteten er god og miljøet sikkert. Det er Cortex Facaderens politik at levere til den rigtige pris, det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt for bedst muligt at imødekomme kundernes forventninger

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida