Cortex Facaderens adfærdskodeks beskriver den forventede adfærd hos alle interessenter – medarbejdere, ledere, bestyrelse og samarbejdspartnere – som understøtter den etiske kultur i organisationen.