Mikkel Schultz

Administrerende direktør

Mikkel Schultz er uddannet bygningskonstruktør i 2017 og blev ansat som funktionær i 2019.
Mikkels primære opgave er styring af produktionen og de overordnet administrative opgaver. Mikkel har siden 2022 overtaget rollen som administrerende direktør i forbindelse med salget til Fasadgruppen, og som led i et langsomt generationsskifte. Derudover har Mikkel arbejdet som byggeleder for Züblin og Øens Murerfirma. Det giver et solidt fundament i byggebranchen – både teoretisk og praktisk.

Holger Schultz

Salg og administration

Holger Schultz startede selvstændig i Cortex som facader i 1986 og er tidligere Administrerende direktør med primære arbejdsområder indenfor tilbudsgivning, rådgivning, administration, byggesagsstyring og fastholdelse af firmaet kultur. Holger Schultz er økonomiuddannet, men selvlært i byggebranchen med facaderensning som speciale. Holger fungerer endvidere som sælger og rådgiver og afdelingen som standser opstigende grundfugt.

Jesper Sørensen

Produktion og rekruttering

Jesper Sørensen startede i Cortex som facaderenser som 18-årig i 1990 og blev medejer I 2000. Jesper varetager i dag produktionsstyring og -planlægning, håndtering af anlæg og maskiner, oplæring af nye folk, prøve afrensninger og kvalitetskontrol samt daglig planlægning. Jesper Sørensen har beskæftiget sig med facadeafrensning i 25 år og ved hvad han roder med ned til mindste detalje.

Mads Hertzum Johansen

Salg og markedsføring

Mads beskæftiger sig med rådgivning og tilbudsgivning. Mads har flere års erfaring som byggeleder i branchen. Mads startede i marts 2023 som beregner. I tæt samarbejde med Holger Schultz regner Mads de fleste licitationssager og projekter for privatkunder.

Martin Olesen

Byggeleder

Martins ansvarsområde dækker over udkrads af fuger, nedbankning af puds og groft slibearbejde. Martins står for koordinere af afdelingens 16 mand og sikre at arbejdet bliver gjort til den aftale kvalitet, tid og økonomi. Ligeledes ligger der er stort fokus på håndtering af arbejdesmiljøet.

Martin startede januar 2022. Martin har tidligere erfaring fra rengørings- og servicebranchen, hvilket stemmer rigtig godt overens med Cortex virke.

Kristian Larsen

Byggeleder

Kristian beskæftiger sig primært med afdelingen som indskærer fugtspærre. Kristian har en flere års erfaring fra entreprenørbranchen med fokus på omfangsdræn. Dette giver et indgående kendskab til de forskellige problematikker der er ved opstigende grundfugt. Samt en forståelse for hele arbejdsgangen omkring et dræn-projekt.

Kristian beregner sagerne hvor der skal etableres en fugtspærre, sørger for at arbejdet udføres til den aftalte tid, og laver den nødvendige kvalitetssikring.

Carsten Parsow

Bogholder

Carsten startede i Cortex i sommeren 2020. Carsten har en fortid i bankverdenen samt stor erfaring med bogholderi. Carsten styrer løn såvel som debitor og kreditor bogholderi. 

Henning Clausen

Udlejning og vedligehold af materiel

Henning Clausen har haft ansvaret for Cortex maskinpark, indkøb og tekniske udvikling siden 2002. Henning har erhvervet en enorm erfaring i vand og trykluft gennem 35 år virke i indland og udland. Henning er endvidere medejer og daglig leder af firmaet All-Tech som reparerer og vedligeholder facaderensnings udstyr for Cortex Facaderens og afrensningsbranchen.

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida