Cortex er etableret i 1991, og er i dag førende indenfor facaderens. Ud fra værdierne faglighed, planlægning og ærlighed, yder vi professionel rådgiving til bygherre, arkitekter, ejendomsadminstratorer – så tøv ikke med at kontakte os ved forspørgelser. 

Cortex Facaderens

Cortex er en niche virksomhed beskæftiget indenfor renovering og vedligehold af ejendomme.
Cortex fungerer som rådgivende og udførende, specialiseret i afrensning af facader og beton med dertil hørende renoveringsarbejder. 

I dag er Cortex ejet af den børsnoteret svenske virksomhed Fasadruppen Group AB. Cortex er en af de førende virksomheder inden for denne branche. Cortex råder over anlæg til gennemførsel af alle typer afrensningsopgaver, lige fra traditionelle sandblæsningsanlæg til laserrensning. Uddannelse af medarbejdere til at betjene anlæggene sker internt i Cortex af erfarne medarbejdere, dette sikre at ingen medarbejder får afrensningsopgaver sværere end den enkelte medarbejder kan magte.  

Cortes er ligeledes førende inden for standsning af opstigende grundfugt i grundmurede ejendomme. Cortex er specialiseret i indskæring af horisontalspærre i grundmurede ejendomme. Arbejdet udføres i fagentreprise eller i underentreprise.

Spærren består i sin enkelthed af Syrefaste rustfri stålplader indlagt med overlap og udfyldning af skærespalte ved sprøjtestøbning med hurtighærdende specialmørtel. Indskæring af horisontalspærre er en tung og ofte kompliceret sag. Derfor har Cortex har eget værksted hvor smede innovativt arbejder på at forbedre maskineri og teknikker. 

Vores ambition er at simplificere og mekanisere så mange processer som muligt, for på den måde at imødekomme arbejdets kompleksitet og vores medarbejderes arbejdsvilkår.Cortex Membran

Cortex Membran ApS er datterselskab til Cortes Facaderens ApS og førende inden for standsning af opstigende grundfugt i grundmurede ejendomme. Cortex membran er specialiseret i indskæring af horisontalspærre i grundmurede ejendomme. Arbejdet udføres i fagentreprise eller i underentreprise.

Spærren består i sin enkelthed af Syrefaste rustfri stålplader indlagt med overlap og udfyldning af skærespalte ved sprøjtestøbning med hurtighærdende specialmørtel. Indskæring af horisontalspærre er en tung og ofte kompliceret sag. Derfor har Cortex har eget værksted hvor smede innovativt arbejder på at forbedre maskineri og teknikker. 

Vores ambition er at simplificere og mekanisere så mange processer som muligt, for på den måde at imødekomme arbejdets kompleksitet og vores medarbejderes arbejdsvilkår.    

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida