Andre metoder

I Cortex har vi valgt at koncentrere os om at blive dygtige til at operere med de mest efterspurgte metoder. I det følgende opremses og forklares nogle af de metoder vi nogen gange eller sjældent møder efterspørgsel på.

Tørisblæsning:
Tøtisblæsning er udviklet og bedst egnet til blæserensning på hårde overflader af metal som i levnedsmiddel branchen og industrien. Her har metoden også miljømæssig berettigelse. Blæsemidlet der består af tøris palletter acceleres gennem en dysse med højt lufttryk hvor palletterne knuses/kværnes til iskrystaller. Tørisen bliver ved friktionen omdannet til gas i form af brint og ilt og der er derfor kun det materiale der blæses af overfladen som affald. Metoden støver mindre end tørsandblæsning og kan derfor være en fordel at anvende indenfor hvor træ gulve, gips vægge mm. umuliggør brug af vand til støvdæmpning. Metoden har ikke den skånsomme slibeeffekt som vi fx kender fra Jos og Silk afrensning. Metoden larmer lige så meget som kraftig sandblæsning og støver lige så meget eller mere end vådsandblæsning. Vi udfører ikke selv metoden men har dygtige samarbejdspartnere vi kan henvise til.

Ultra Højtryksspuling og Skæring:
Ultra Højtryksspuling er defineret som spuling med vand under tryk højere end 500 bar. Metoden er som spuling meget velegnet til at fjerne overfladebehandlinger på hårde materialer som beton og jern/stål. Som skæring er metoden velegnet til at bortskære nedbrudt beton og frilægning af armeringsjern i forbindelse med betonrenovering. Ved rensning på jern skal kan ikke opnås kvaliteter beskrevet ved SA men kun ved ST. Effekten er givet af tryk og vandmængde. Sikkerhed og uddannelse er en væsentlig faktor. Vi udfører ikke selv metoden men har dygtige samarbejdspartnere vi kan henvise.

Lavarensning:
Lavarensning er som sådan ikke en rensemetode med et ”blæsemiddel” der mest har den hensigt at symbolisere skånsomhed, porøsitet og sjældenhed. Ofte eller altid er det da heller ikke lava der renses med men Archifine som ved Jos eller Silk afrensning.

Gommage rensning:
Gommage rensemetoden er opfundet i Frankrig og er en unik metode til afrensning af natursten. Metoden er defineret som en tør blæse rensning hovedsagligt med archifine (aluminium Silicate) som fremføres med trykluft til en sandpotte med vibration funktion. For at kontrollere støvgener til omgivelserne udføres metoden i en undertryks kabine, monteret på en skylift i stedet for kurven. Metoden er tilpasset danske bygningsmaterialer som mursten og puds ved brug af samme blæsemidlet i et josanlæg. Støvproblematikken er løst og højere skånsomhed opnået ved brug af vand tilsat under tryk.

Tagrensning:
Tagrensning kan udført med specialgodkendt filtreringssystem til rensning af eternittage med asbest indhold. Arbejdet afsluttes som regel med en malerbehandling til færdig overflade. Vi har filtreringssystem og udstyr til at rense på asbestholdige materialer, men arbejdet på asbestholdige tage er en sammensat proces der kræver en logistik der er svær at forene med facaderensning. Vi udfører derfor ikke selv har dette arbejde men har dygtige samarbejdspartnere vi kan henvise til. Spuling og alge behandling af alle andre overflader er inden for Cortex normale koncept.

Sponjet:
Sponjet er en blæserensnings metode hvor blæse midlet genanvendes. Korn af hårdt materiale som sand er indkapslet i en svampeagtigt materiale. Forskellen mellem affald og det Det svampeagtige blæsemiddel og det affald der blæses af, kan let adskilles i en cyklon suger og genbruges. Metoden er skånsom som lavtrykssandblæsning, blæsemidlet er meget dyrt og kan ikke genanvendes ofte nok til at skabe rentabilitet. I øvrigt kræver opsamling af materialet mere kontrollerede omgivelser end vi normalet har på lokationen. Metoden indgår ikke realistisk i vores metodeovervejelser.

Laser:
I Cortex har vi verdens største og mest avangeret laser maskine til afrensning af facader. Laser blev anvendt i større stil til facaderensning første gang i 1999 til afrensning af de mest sårbare ornamenter på Marmorkirken i Frederiksstaden i København. Metoden er unik til at fjerne den sorte forureningsdannelse/forgibsning på alle mineralske byggematerialer og natursten. Metoden renser med energi der absorberes i de mørke lag, der opløses og bliver til støv. Rensning med laser og opnåelse af ensartet resultat, kræver stor erfaring af operatøren. Maskinen er følsom og har det svært med almindelige byggepladser. Maskinen bruger 400 V/ 65 Amp. Cortex udfører kun arbejde med Laser hvor særlige aftaler om økonomi, tidsplan, driftstop og vedligehold kan indgås.

REFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE
Carlsberg Bygning

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Træværk
Natursten
Blank murede facade
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida