• Alge vækst og overfladesnavs på beton
  • Maling og svumme på beton
  • Betonrenovering
  • Støbeskel

De væsentlige begrundelser for at rense betonoverflader kan være at gøre overfladen pæn og ren igen, eller som led i renovering af overfladen. Fjernelse af maling eller svumme til ren beton for ny behandling og i forbindelse med nybyggeri hvor etablering af bedre vedhæftning i støbeskel også være en begrundelse.

Overfladesnavs og algevækst kan fjernes ved Cortex 02 – Hedvandsrensning. Skånsomhed og resultatets levetid kan øges ved brug af desinficerings middel til eliminering af algekimen. Arbejdet udføres ofte på beton elementer, frilagte som glatte, på halbyggerier og andre betonkonstruktioner.

Forureningsdannelse på betonoverflader kan fjernes ved Cortex 06 – Jos afrensning, Cortex 07 – Silk afrensning eller Cortex 03 – Hedevandsrensning/kemi. Alle 3 metoder efterlader slamlaget rimeligt intakt. Valget afhænger af udfaldskrav, miljø og økonomi.

Etablering af støbeskel er et spørgsmål om, at frilægge stenene i betonen, i en eller anden grad. Det kræver kræfter som ved sandblæsning eller højtryksspuling over 1000 bar.

Fjernelse af gammel overfladebehandling på beton sker ofte, for at skabe ren beton og god vedhæftning til en karbonatiserings hæmmende overflade. Arbejdet udføres ofte ved sandblæsning. Det er vigtigt, at udfaldskrav som renhed og ruhed afstemmes med den ny overfladebehandling. Ofte kan rensning af overflade koordineres med rensning af frilagte armeringsjern. Valget af Cortex 10 – Tørsandblæsning eller Cortex 11 – Vådsandblæsning skal stemme overens med produktbeskrivelse og arbejdsgange.

I enkelte tilfælde skal plastik eller oliemalinger fjernes uden at ødelægge overfladens slamlag, fordi overfladen skal tilbageføres til ren beton. Her kan Cortex 04 – Kemisk afrensning, evt. kombineret med Cortex 06 – Jos afrensning eller Cortex 07 – Silk afrensning, være velegnet.

At overfladen ikke må tage skade ved afrensningen, eller at noget skal fjernes og bunden samtidig bruges til en given viderebehandling, gør valget af metode vanskeligt, men samtidig væsentligt for hele processen. Den viden bunder i knowhow og erfaring, som vi i Cortex har erhvervet i vores daglige arbejde. Den stiller vi gerne til rådighed ved såvel udførelse som projektering.

Ovenstående er overordnede betragtninger. I den aktuelle sag bør der altid udføres prøverensning, om ikke andet så i forbindelse med opstart. Det endelige udfaldskrav bør altid indeholde aftaler om renhedsgrad, ensartethed og evt. maksimal beskadigelsesgrad.

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida