Murstensfacader er i høj grad synonym for dansk byggekultur. At bygge i mursten er en gammel tradition, der er forædlet gennem 1000 år. De seneste århundreder har fyring med tørv og kul skabt en meget sur luftforurening. Især svovlsyren i luften går i forbindelse med kalk i facadematerialer og danner gips. Tilsammen med skidt og sod skaber gibsen den sorte forureningsdannelse på murstensfacader. Mørtel indeholder som bekendt kalk, men mursten og især gule sten har også et stort indhold af kalk.

Forureningsdannelsen eller forgibsningen, som vi kalder den sorte hinde, er ofte direkte årsag til at man vælger at rense murstensfacader. Andre årsager kan være organisk vækst, som alger.

Det er hovedsagligt udfaldskrav, sammensætningen af forureningsdannelsen og facadens nedslidningsgrad, der er bestemmende for valget af rensemetode.

Mos, alger og løst skidt og møg kan fjernes ved Cortex 02 – Hedvandsrensning. Forgibsning på sten og fuger kan ikke fjernes ved hedvandsrensning alene.

Forureningsdannelse kan fjernes ved Cortex 06 – Jos afrensning eller Cortex 07 – Silk afrensning. Det kræver dog, at fugerne er faste og kan modstå den skånsomme påvirkning vand, blæsemidlet og lufttrykket medfører. I alle situationer hvor der udskiftes fuger, vil Jos/Silk alene være tilstrækkeligt.

Cortex 09 – Vandspray/Jos/silk er en meget skånsom metode og velegnet til rensning af murværk med fuger der, til en vis grad, er porøse.

Murværk der er sækkeskurret, (tynd) pudset eller filtset kan ”kun” renses til ren sten ved våd, tør eller lavtryksandblæsning. Murstensoverfladen vil efterfølgende fremstå ru og ruffet i en grad der kræver ny mørtelbehandling.

Kalk, kalklimfarve, silikat og andre porøse materialer kan som regel fjernes skånsomt ved Jos-/Silk afrensning. Ved denne metode kan underliggende forureningsdannelse m.m. fjernes ved samme rensegang.

Fjernelse af olie- og plastikmaling og andre uorganiske/elastiske materialer ved sandblæsning medfører som regel, så stor beskadigelse af murværket, at en ny mørtel overflade er nødvendig. En mere skånsom fjernelse af de samme overflader kan udføres ved Cortex 04 – Kemisk afrensning. Det forudsætter, at malingen er kemiopløselig og at fugen er rimelig fast. Man må forvente, at der efterfølgende skal fjernes et slør og oprindelig forureningsdannelse. Dette fjernes med Jos/Silk afrensing.

At afrensningen skal efterlade et ensartet udtryk, at stenens brændbud ikke må beskadiges eller stenen gøres ru samt at fuge ikke må udvaskes eller nedslides unødvendigt, gør valget af metode vanskeligt, men samtidig væsentligt for hele processen. Denne viden bunder i knowhow og erfaring, som vi i Cortex har erhvervet igennem vores daglige arbejde over mange år. Den knovhow og erfaring stiller vi gerne til rådighed ved såvel udførelse som projektering.

Ovenstående er overordnede betragtninger. I den aktuelle sag bør der altid udføres prøverensning, om ikke andet så i forbindelse med opstart. Det endelige udfaldskrav bør altid indeholde aftaler om renhedsgrad og ensartethed samt om maksimal beskadigelsesgrad.

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida