CORTEX 01 – Højtryksspuling

Beskrivelse af rensemetode:
Højtryksspuling er afrensning med højt tryk op til 300 bar. Vandet er koldt og trykkes igennem en flad dysse med variabel spredning, der manuelt håndteres på lansen. Trykket og afstanden justeres, så det ønskede resultat opnås, uden at overfladen beskadiges.

Materiale:
Højtryksrenser. Cortex anvender kun mobile dieseldrevne anlæg med vandtank og egen strømforsyning.

Variation af rensemetoden:
Renseeffekten kan øges ved brug af turbolanse. Rotation af strålen giver fordråbning og dermed hårdere anslag. Denne metode er velegnet til hårde materialer som beton. En anden måde at øge effekten på er at benytte varmt vand (Se Cortex 02).

Anvendelsesområde:
Rensemetoden bruges ofte til at fjerne overfladesnavs, begroninger, algevækst, løstsiddende maling og kalk. Da det er en skånsom rensemetode, kan den anvendes på alle facadematerialer, såsom tegl, puds, beton, jern/stål m.v.. For at optimere rensemetoden, kan der anvendes varmt vand (Se Cortex 02).

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadiglese” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1 m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stilladset skal, hvis omgivelserne kræver det, afdækkes med plastik. Vinduer, døre o.lign. beskadiges ikke under afrensning, men skal efter ønske afdækkes med 200 my plastik. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader. Støjgenerne vil være begrænsede.

Rengøring:
Da der udelukkende bliver arbejdet med vand, vil der kun ligge snavs på stilladset. I takt med afrensningen vil alle stilladsdæk blive spulet rene. Alt snavset vil til sidst blive spulet sammen på brolægningen og fjernet.

REFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE
Carlsberg Bygning

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)
Træværk
Natursten
Blank murede facade
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida