CORTEX 02 – Hedevandsrensning

Beskrivelse af rensemetode:
Højtryksspuling er afrensning med højt tryk op til 300 bar. Vandet er koldt og trykkes igennem en flad dysse med variabel spredning, der manuelt håndteres på lansen. Trykket og afstanden justeres, så det ønskede resultat opnås, uden at overfladen beskadiges.

Variation af rensemetode:
Materiale: Højtryksrenser med oliefyr. Cortex anvender kun mobile dieseldrevne anlæg med vandtank og egen strømforsyning.

Anvendelsesområder:
Rensemetoden bruges til at fjerne overfladesnavs, begroninger, algevækst, løstsiddende maling og kalk. Da det er en skånsom rensemetode, kan den anvendes på alle facadematerialer, som tegl, puds, beton, granit, jern/stål m.v.. Metoden bruges også til affedtning og rensning til ny overfladebehandling på eksisterende overfalde. Hvis der er ønske om at fjerne forureningsdannelser og malingslag henvises der til henholdsvis Jos/silk afrensning og Kemisk afrensning.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1 m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed
Alt afrensnings arbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stilladset skal, hvis omgivelserne kræver det, afdækkes med plastik. Vinduer, døre o.lign. beskadiges ikke under afrensning, men skal efter ønske afdækkes med 200 my plastik. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader. Støjgenerne vil være begrænsede. Medarbejderen vil opfylde de givne krav til sikkerhed på byggepladsen og evt. bære regntøj og øjenbeskyttelse.

Rengøring:
Da der kun bliver arbejdet med vand, vil der blot ligge snavs på stilladset. I takt med afrensningen vil alle stilladsdæk blive spulet rene. Alt snavset vil til sidst blive spulet sammen på brolægningen og fjernet.

 

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Natursten
Blank murede facade
Behandlet overflade

 

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida