CORTEX 03 – Hedevandsrensning/Kemi

Beskrivelse af rense metode:
Kemi påføres i et jævnt lag manuelt eller med airless sprøjte. Efter passende virketid spules/skylles overfladen med tilpasset varme og tryk. Processen gentages, evt. kun partielt, indtil aftalte udfaldskrav er opnået. Der arbejdes i arealer nedefra og op.
Materiale: Højtryksrenser med oliefyr og airless sprøjte.

Anvendelsesområder:
Tegl, klinker, mursten, puds, beton, granit og malede overflader til fjernelse af sod, overfladesnavs og forureningsdannelse.

Rengøringsmidler:
Rengøringsmiddel/kemi vælges efter egenskaber, svag sur, viskos pasta til fjernelse af forureningsdannelse på murværk, beton, puds eller granit. Sodopløsende kemi på brandskader. Fedt smuds opløsende til rengøring og forberedelse af ny overflade etc.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og Sikkerhed:
Alt rensearbejde skal altid anmeldes til miljøkontrollen. Stilladset skal være afdækket med plastik. Spildevandet kan evt. neutraliseres inden udledning. Personligt sikkerhedsudstyr: Godkendte syrefaste dragter, ansigtsdækkende åndedrætsværn med gasfilter alt efter malerkode. Vinduer og døre bør afdækkes med 200 My. plastik fæstet på karme med klammer. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader.

Rengøring:
Facade og stillads, og evt. brolægning herunder, rengøres med højtryksrenser med lavt tryk og rigeligt vand oppefra og ned efter afrensning for hver lodrette etaper.

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Natursten
Blank murede facade
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida