CORTEX 04 – Kemisk afrensning

Beskrivelse af rensemetoden:
Malingsfjerner påføres, hvorefter den opløste maling fjernes med hedevandsrensning. Den mellemliggende virketid fastlægges ved erfaring eller ved prøverensning. Processen kan gentages indtil det ønskede udfaldskrav opnås.

Anvendelsesområder:
Olie og plastikmalede overflader af puds, teglsten, træ eller natursten, hvor malingen ønskes afrenset med et minimum af beskadigelse til følge. Anvendes ofte på meget ornamenteret pudsede- og teglstensfacader der igen skal stå blanke. Uegnet til afrensning af kalk, silikat, sempexo på andre mineralske malings typer.

Kemikalier:
Der anvendes mange forskellige typer malingsfjernere og valget af produkt afhænger af malingstypen. Ens for alle produkter der anvendes af Cortex er at de er godkendte til viderebehandling med eks. Keim silikat maling m.v., og neutraliseres med rent vand.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Fastlæggelsen af udfaldskrav skal altid ske ved prøverensning. Prøverne skal afsættes på realistiske steder, for at kunne danne sig det bedste billede af det endelige resultat. Der vil altid være rester af maling i pudslaget og indvendige profiler. Et fornuftigt udfaldskrav vil derfor være en afrensning til 80-90% mineralsk fast malbar bund. Arbejdsgrundlaget bør altid indeholde aftaler om renhedsgrad eller antal påføringer. Ved efterfølgende maling med silikat maling skal der altid grundes med produkt som Keim Kontakt Plus.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stillads skal afdækkes med tætsluttende plastik. Vinduer, døre m.m. skal afdækkes med 200 my. plastik. Området under stillads skal afskærmes således at personer og dyr ikke har adgang. PH-værdien ligger mellem 6 og 9, hvilket gør det muligt at udlede spildevandet direkte til kloaken. Malingfjerneren må ikke påføres direkte på stilladsdele, ligesom at stilladset skal rengøres grundigt ved hver nedskylning.

Der benyttes godkendte syrefaste specialdragter, ansigtsdækkende åndedrætsværn med gasfilter som personlig beskyttelse.

Rengøring:
Efter afrensning rengøres facade, stillads, brolægning m.m. ved nedskylning

REFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE

HC Andersen Boulevard

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Træværk
Natursten
Blank murede facade
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida