CORTEX 06 – Jos afrensning

Beskrivelse af metoden:
Jos afrensning er en patenteret tryk regulerbar lavtryks vådblæsning, specielt egnet til skånsom afrensning med ”bløde” blæsemidler. Patentet ligger hovedsageligt i dysen, der muliggør blanding af blæsemiddel fremført ved trykluft med vand under tryk, så en let roterende effekt opnås.

Der bruges Jos anlæg, luftkompressor og regulerbar højtrykspumpe til vandtryk.

Anvendelsesområder:
Afrensning af natursten, teglsten, puds, begroninger, besmudsninger, forureningsdannelser, kalk, sempexo og silikatmaling m.v.. Metoden er ikke velegnet til skånsom fjernelse af plastik og oliemaling (se Cortex 05 og 11).

Blæsemiddel:
Dolomit, calsit, artify eller lignende ”bløde” kemisk neutrale materialer, med så lille kornstørrelse og spredning som muligt. I Cortex anvendes ”bagpulver” ikke som blæsemiddel, da dette er et slat og uegnet pga. følgeskader.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadiglese” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal altid meldes til miljøkontrollen. Stilladset skal, af hensyn til omgivelser, afdækkes med plastik. Vinduer, døre o.lign. afdækkes med 200 my. plastik. Der vil være begrænsede støvgener, da vandet optager det meste. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader.

Rengøring:
Efter afrensning rengøres facader og stillads ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Det er meget vigtigt at facaden skylles grundigt idet tørrede felter af blæsemiddel giver hvidlige skjolder.

REFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE

Skien Domkirke
Oslo Storting

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Træværk
Blank murede facade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida