CORTEX 07 – Silk afrensning

Beskrivelsen af metoden:
Silk afrensning er en videreudvikling af både ”Gommage” og Jos afrensning. Metoden kombinerer, og bygger på, de egenskaber fra begge metoder, der bedst egner sig til den danske byggeskik og de materialer der anvendes. Metoden kombinerer således anvendelsen af jos materiel og gommage blæsemiddel. Metoden kan udføres ved tør og våd blæsning.

Der skal bruges jos anlæg, luftkompressor og regulerbar højtrykspumpe til vandtryk.

Anvendelsesområder:
Afrensning af natursten, teglsten, puds, begroninger, forureningsdannelse, kalk, silikat og andre porøse overfladebehandlinger. Metoden er ikke velegnet til fjernelse af plastik og oliemalinger samt elastiske overflader. Se her de forskellige typer sandblæsning og kemisk afrensning.

Blæsemiddel:
Silk afrensning er defineret som en metode, hvor der anvendes archifine som blæsemiddel. Archifine er et miljøvenligt finkornet genbrugsmiddel, der med sin form og kornstørrelse muliggør en utrolig fin og præcis overfladeslibning.

Se også Cortex 06 – Jos afrensning, hvor der hovedsagligt anvendes calsit og andre bløde blæsemidler.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadiglese” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og Sikkerhed:
Alt rensearbejde skal altid meldes til miljøkontrollen. Stillads skal af hensyn til omgivelserne afdækkes med plastik. Vinduer, døre og andre facadeåbninger bør ligeledes afdækkes med 200 my plastik. Der vil være begrænsede støvgener, idet vandet optager det meste støv. Afhængigt af forholdene, kan det evt. betale sig at etablere undertryk i form af udsugning. Affaldet opfattes ikke som miljøskadeligt affald.
Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader.

Rengøring:
Efter rensning rengøres facader, stillads og brolægning ved nedskylning med højtryksrenser med lavt tryk og rigeligt vand.

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Natursten
Blank murede facade
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida