CORTEX 08 – Vandspray/Jos/Silk

Beskrivelse af metode:
Vandspray/Jos er en kombinering af vandspray og jos afrensning, med det formål at opnå en høj renhedsgrad skånsomt og med brug af så lidt vand som muligt. Vandspray benyttes til opløsning af forureningsdannelse og forgibsning, der jævnligt bortskylles med højtryksrenser. Processen gentages indtil den ønskede renhedsgrad kan opnås ved efterfølgende jos eller silk afrensing.

Der benyttes computerstyret vandspray anlæg, højtryksrenser og Jos anlæg.

Anvendelsesområder:
Metoden er meget velegnet til kalkholdige natursten og materialer som mursten og puds. Metoden er især skånsom og velegnet til murstensfacader, hvor fuger kun repareres partielt. Vandspray har en meget begrænset effekt på alle granitarter og kisel bundne sandsten.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Vinduer, døre og lign. skal afdækkes med plastik evt. suppleret med listeafdækning. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader. Stillads skal afdækkes med plastik, dels af hensyn til omgivelser og dels for at sikre ensartet vandforstøvning.

Rengøring:
Facader, stillads og brolægning rengøres efterfølgende med højtryksspuler med lavt tryk og rigeligt vand.

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Natursten
Blank murede facade
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida