CORTEX 09 – Lavtryksvådsandsblæsning

Beskrivelse af metoden:
Lavtryksvådsandblæsning er en tryk regulerbar våd blæserensning med kvartssand i fine kornstørrelser. Sandet fremføres med trykluft og vandet tilsættes enten i potten eller ved dyssen. Hvis vandet tilsættes i potten danner vandet en vand/sand grød og ved dyssen dannes en vandstøv kappe om blæsestrålen. Vandet har dels til formål at nedsætte støvmængden og dels at øge skånsomheden. Der renses normalt under 3-4 bar.

Der benyttes traditionelt sandblæsningsanlæg eller specielle lavtryksanlæg, såsom TORBO e.l.

Anvendelsesområder:
Overflader der ønskes fjernet og/eller som forberedelse til ny overfladebehandling som kalk, maling, forureningsdannelse, spartel, bitumen, tynde og porøse filtse og mørtellag på teglsten, puds, beton, jern eller stål. Det kan være en fordel at vælge lavtryksvådsandblæsning i forsøg på at begrænse nedslidningen af underlaget ved fjernelse af overfladen.

Blæsemiddel:
Finkornet kvartssand er det mest almindelige blæsemiddel. Beskadigelsen kan mindskes med mindre kornstørrelse. Ensartetheden i rensning bliver større desto mindre spredning der er i kornstørrelsen.

Udfaldskrav og beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og Sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal anmeldes til den lokale miljøkontrol. Døre, vinduer o. lign skal afdækkes med 200 my plastik. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader. Stilladset skal afdækkes med plastik af hensyn til miljø og omgivelser. Kvartssand skal deponeres som miljøskadeligt affald.

Rengøring:
Efter afrensning rengøres stillads, facade og brolægning ved nedskylning med højtryksrenser ved lavt tryk og rigeligt vand. Det er vigtigt at afrensede overflader renses grundigt for slam og støv for vedhæftning af efterfølgende behandling.

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Metal
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida