CORTEX 10 – Tørsandblæsning

Beskrivelse af metoden:
Sandblæsning er en tryk regulerbar blæserensning med kvartssand i variable størrelser. Sandet fremføres ofte med lufttryk på 7 bar. Der bliver benyttet traditionelt sandblæsningsanlæg og luftkompressor.

Anvendelsesområder:
Malet-, filtset-, pudset overflader, jern, stål og træværk hvor omgivelser ikke tillader store mængder vand. Metoden anvendes ofte på indvendige vægge, træ- eller jernkonstruktioner.

Blæsemiddel:
Kvartssand i variable kornstørrelser. Sandet bliver filtreret i størrelser indenfor specifikke intervaller, eks. 00-03 mm, 03-06 mm eller 06-2,0 mm. Effektiviteten øges til en vis grad med større korn og beskadigelsesgraden mindskes med mindre korn.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Vinduer, døre o.lign. skal afdækkes med min. 200 my plastik. Affaldet skal deponeres som miljøfarligt affald. Tørsandblæsning er støjende og meget støvende, omgivelserne skal vurderes i forhold hertil og evt. tilpasses med etablering af undertryk, afskærmning m.m.

Medarbejderen bliver forsynet med en hjelm, hvor der er indbygget friskluftforsynet åndedrætsværn og specialdragt.

Rengøring:
Efter afrensningen rengøres stillads og facade ved nedskylning med højtryksrenser ved lavt tryk og rigeligt vand. Det er meget vigtigt, for opnåelse af maksimal vedhæftning, at de afrensede overflader rengøres grundigt for slam og støv.

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Metal
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida