CORTEX 11 – Vådsandblæsning

Beskrivelse af metoden:
Vådsandblæsning er en tryk regulerbar blæserensning med kvartssand i variable størrelser. Sandet fremføres ofte med lufttryk på 7 bar og vandet tilsættes ved dysen. Vandet danner en kappe om blæsemidlet og har til formål at nedsætte støvgener ved at fugte sandet og overfladen.

Der bliver benyttet traditionelt sandblæsningsanlæg, luftkompressor og vandforsats.

Anvendelsesområder:
På overflader der ønskes fjernet til ny overfladebehandling, som teglsten, puds, filts, kalk, mørtel, beton, jern, stål og andre hårde overflader. Fordelen ved vådsandblæsning er at vandet får sandet/støvet til at lægge sig, så det ikke er til gene for omgivelserne.

Blæsemiddel:
Kvartssand i variable kornstørrelser. Sandet bliver filtreret i størrelser indenfor specifikke interval, eks. 00-03 mm, 03-06 mm eller 06-2,0 mm. Effektiviteten øges til en vis grad med større korn og beskadigelsesgraden mindskes med mindre korn.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stilladser m.m. skal af hensyn til omgivelserne afskærmes med plastik. Vinduer, døre o.lign. skal afdækkes med min. 200 my plastik. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader.

Affaldet skal deponeres som miljøfarligt affald. Vådsandblæsning er støjende og meget støvende, omgivelserne skal vurderes i forhold hertil og evt. tilpasses med etablering af undertryk, afskærmning m.m. Ved utætheder i facaden risikeres støv- og vandindtrængning.

Medarbejderen bliver forsynet med en hjelm, hvor der er indbygget friskluftforsynet åndedrætsværn og specialdragt.

Rengøring:
Efter afrensningen rengøres stillads og facade ved nedskylning med højtryksrenser ved lavt tryk og rigeligt vand. Det er meget vigtigt, for opnåelse af maksimal vedhæftning, at de afrensede overflader rengøres grundigt for slam og støv.

REFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE

Carlsberg Bygning

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Metal
Beton
Behandlet overflade

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida