• Maling på træværk
  • Patina på gammelt træværk
  • Algevækst og overfladesnavs
  • Maling på træværk

Træværk som bjælkekonstruktioner, bindingsværk, udhæng, beklædning og terrasser støder vi ofte på i vores dagligdag og ens for det hele er, at materialet er relativt blødt at rense på.

Ved fjernelse af maling på udvendigt træværk, der skal males igen, er Cortex 04 – Kemisk rensning ofte den bedste og mest skånsomme metode. Der anvendes forskellig typer kemi efter malingstype, plastik eller olie m.m. vil blæserensning ofte efterlade en ”hulning” af vedet så årene fremstår tydeligere. Når træværket skal males bagefter bliver strukturen for markant. Træsorten og den hårdhed spiller i alle situationer en væsentlig rolle.

Gamle patinerede trækonstruktioner som i pakhuse kan renses til en meget smuk ensartet lys og let patineret overflade, ved Cortex 09 – Lavtryksandblæsning med fine korn eller endnu mere skånsomt med Cortex 07 – Silk afrensning.

Metoden er meget brugt hvor ældre erhvervsbygninger ændres til moderne boliger eller kontorer, som Holmen, Børsen, sojakagen m.fl.

Ved fjernelse af algevækst, begroninger og overfladesnavs vil Cortex 02 – Hedvandsrensning ofte være tilstrækkelig. Ved brug af for højt tryk kan træet blive ”flosset”. Der skal derfor renses med tålmodighed og så lavt tryk som muligt. Desinficering mod algekim m.m. kan øge skånsomheden og forlænge holdbarheden af en rensning.

At afrensningen skal efterlade et ensartet udtryk og at træværkets overflade ikke må beskadiges eller nedslides unødvendigt, gør valget af metode vanskeligt, men samtidig væsentligt for hele processen. Denne viden bunder i knowhow og erfaring. Den har vi i Cortex erhvervet igennem vores daglige arbejde over mange år. Den stiller vi gerne til rådighed ved såvel udførelse som projektering.

Ovenstående er overordnede betragtninger. I den aktuelle sag bør der altid udføres prøverensning, om ikke andet så i forbindelse med opstart. Det endelige udfaldskrav bør altid indeholde aftaler om renhedsgrad og ensartethed samt om maksimal beskadigelsesgrad.

Kom med om bord

Hos os arbejder mennesker i forskellige aldre med forskellig oprindelse, forskellige opgaver og erfaringer. Vores arbejdsområde dækker det meste af Norden.

Gå till vår karriärsida