Membran 03 – Ejendom uden klæder

Arbejdsbeskrivelse
Cortex Membran er en fugtspærre bestående af 1,5 mm rustfri stålplade og 7,5 mm vandtæt beton på hver side af stålpladen. Den rustfrie stålplade indlægges vandret lige over terrændæk eller ind mod det støbte dæk og stopper derved den opstigende grundfugt (murværkets evne til at transportere vand lodret op i bygningen).

Variation
Indlægges membranen ind mod terrændækket, betonen eller isoleringen, medføre arbejdet ingen indvendige arbejder. Indlægges membranen lige over terrændækket skal gulvet optages min. 30 cm i bredden i hele vægges længde. Membran indlagt lige over terrændæk kan påsvejes evt. radonspærre.

Anvendelsesområder
Alt sammenhængende murværk uden hulrum. Cortex Membran kan ikke indlægges i muremester beton, beton og murværk med granitsten.

Arbejdsbeskrivelse
Cortex Membran er en fugtspærre bestående af 1,5 mm rustfri stålplade og 7,5 mm vandtæt beton på hver side af stålpladen. Den rustfrie stålplade indlægges vandret lige over terrændæk eller ind mod det støbte dæk og stopper derved den opstigende grundfugt (murværkets evne til at transportere vand lodret op i bygningen).

Variation
Indlægges membranen ind mod terrændækket, betonen eller isoleringen, medføre arbejdet ingen indvendige arbejder. Indlægges membranen lige over terrændækket skal gulvet optages min. 30 cm i bredden i hele vægges længde. Membran indlagt lige over terrændæk kan påsvejes evt. radonspærre.

Anvendelsesområder
Alt sammenhængende murværk uden hulrum. Cortex Membran kan ikke indlægges i muremester beton, beton og murværk med granitsten.